Boligforeninger

Boligforeninger

Boligforeninger

Antallet af boligforeninger, der investerer i solcellepaneller og vedvarende energi er stigende verden over. I Danmark har vi meget fokus på den grønne omstilling og her kan energioptimeringer og -investeringer være en god idé for boligforeningen, miljøet og pengepungen.

Grundet ny lovgivning er investeringer i solcellepaneler desværre ikke så attraktive, som de før har været, da solcelleejere i dag tjener ganske lidt (hvis overhovedet noget) på den overskudsstrøm, de producerer.

Denne problemstilling kan dog afhjælpes med en batteriinstallation.
Herunder kan du læse om nogle af vores casehistorier i boligforeningssegmentet.

Kontakt

Søren bødker

Passer vores batteri i din boligforening?

Systemet vi tilbyder kan bygges efter behov. Det vil sige, at batteriet kan bygges med stor tank (kWh) og lille motor (kW), eller stor motor og lille tank. 

For at kunne tilpasse batteristørrelsen til Jeres forbrugsprofil, har vi et værktøj der ved hjælp af to datasæt kan bestemme den mest fornuftige sammensætning af motor og tank. 

For at kunne lave denne beregning ønskes følgende informationer:

Du kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til dine stam- og måledata. Her kan du som kunde få et samlet overblik over din el-produktion og -forbrug. Tilgå via: https://eloverblik.dk/welcome

Ønsker du at opsætte solceller i forbindelse med batteri kan du forespørge en samlet batteri- og solcelle simulering og dette skal blot oplyses i mailen med ovenstående informationer.

Send en mail for skræddersyet beregningFor hurtigt overblik, benyt vores databeregner på forsiden

Batteri i boligforeninger giver billigere og grønnere strøm

Boligforeninger

Regningerne hos en typisk boligforening afspejles ofte i brug af elektricitet og forbruget hos hver enkelt lejlighed, sammen med fælles arealer, såsom fællesvask og selskabslokaler, samt ventilationsanlæg, garager og kontor.

Det er muligt at sænke disse udgifter ved at installere solceller på foreningens tag(e). Alligevel kan dette medføre helt nye problemer, da forbruget af solenergien ikke nødvendigvis er parallel med det tidsrum hvori solenergien bliver produceret.

Et batteri, der gemmer overskydende energi til senere brug kan være løsningen på dette problem (dette kan ses i efterfølgende illustration).

Vha. et sådant batteri vil en boligforening være i stand til at overvåge den solenergi, der produceres fra deres solceller, hvilket er i stand til at vise, hvornår det er mest økonomisk f.eks. at vaske tøj.

Overvågningen vil også kunne indikere om størrelsen af det installerede batteri egentlig passer til boligforeningen og om foreningen burde investere i et større batteri og/eller flere solceller.

Hvorfor bør boligforeninger investere i en batteriløsning til energilagring?

Vores behov for energi og elektricitet ændres hele tiden. Dette gør os mere afhængige af energilagring i vores hverdag og vi har derfor brug for en strømforsyning, der er i stand til at levere sikker og pålidelig strøm 24/7. I den forbindelse er batterier mere eftertragtede end nogensinde før.

Ydermere skal vi blive bedre til at udnytte energien fra bæredygtige ressourcer og samtidigt mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer, såsom kul, olie og naturgasser. Problemet med sol- og vindenergier dog, at disse energityper ikke altid tilgængelige, da skyer kan skygge for solen og vinden blæser uregelmæssigt.

Dette problem kan igen løses, når sol- eller vindenergi kobles sammen med batterier. Denne sammenkobling tillader, at vi kan nyde godt af en sikker energiforbindelse, der er tilgængelig i alle døgnets timers, uden at påvirke miljøet negativt.

Som sagt investerer boligforeninger i solceller mere end nogensinde før. Dog betyder ændringer i afgifter og tariffer gældende solceller, at en sådan løsning er blevet mindre rentabel for solcelleejere, da overskudsenergien fra solcellerne sælges tilbage til elnettet til en minimal fortjeneste.

Dette problem kan let løses ved at installere en batteriløsning, der kan lagre overskydende energi. En løsning som denne vil bedre kunne udnytte energien fra solcellerne, som i sidste ende vil lede til større besparelser på elregningerne.

Hvorfor bør boligforeninger investere i et redox flowbatteri?

Skalérbarhed

Det er muligt at skalere batteriet, så det passer specifikke energibehov. Dette er muligt pga. en opdeling af effekt (kW) og kapacitet (kWh),som gør det nemt at møde boligforeningens specifikke behov.

Sikkerhed

Batteriet er sikkert i den forstand, at det hverken kan brænde eller eksplodere. Denne sikkerhed er muligt, da energien i batteriet lagres i en elektrolytvæske, der i høj grad består af vand.

Miljøvenlig

Batteriet er miljøvenligt og 99% genanvendeligt, da dets største komponenter (tanke, elektrolytvæske, pumper, stak, osv.) er genanvendelige på hver deres måde.

Pris

Prisen af batteriet over dets levetid er lav, hvilket gør det til en indbringende investering.

Boligforeninger kan høste fordel af et batterived at lagre overskydende energi til senere brug, når solen ikke skinner og/eller om natten. Den nedenstående graf viser den akkumulerede pris af et redox flowbatteris levetid sammenlignet med andre batterityper.

Investeringen gør, at du tjener penge fra dag 1

En VisBlue batteriløsning gør det muligt at udnytte mere af den energi, som solcellerne producerer.

Denne investering kan overordnet finansieres på to måder:

1. enten ved egne opsparede midler, som f.eks. henlæggelser,
2. eller ved finansiering gennem lån.

Hvis man investerer i batteriet med egne opsparede midler, slipper man for at låne penge og ved negativ rente får man endda placeret sinemidler i en investering med et positivt afkast.

Hvis man låner penge til at investere i batteriet, vil man medbesparelsen, som batteriet giver på elregningen både kunne dække låneudgifter OG tjene penge på investeringen.

Begge er positive finansieringsmuligheder og begge gør, at boligforeningen tjener penge på sin investering fra dag 1.

Nedenstående graf viser, hvor mange procent en given boligforening udnytter dens solcelleproduktion, hvilket er illustreret i grafens højre side, hvor udviklingen er vist vha. den blå linje. Venstre side viser, hvor meget elektricitet et givent batteri kan lagre i kWh/år, hvor dette er illustreret vha. den røde linje.

Boligforeningen i nedenstående graf har et forbrug på ca. 260.000kWh/år og en solenergiproduktion på ca. 184.000 kWh/år (disse tal er ikke illustreret i grafen). Uden et batteri bruger boligforeningen i gennemsnit kun42% af den energi, som dens solceller genererer. Hvis et batteri på 40 kW installeres, løftes udnyttelsen af solcellerne, og boligforeningen bruger nu i gennemsnit 77% af den genererede energi fra dens solceller.

OBS! Dette scenarie viser et estimat af både privat- og fællesforbrug. Det er muligt for en boligforening at differentiere mellem privat- og fælleselektricitetsforbrug og derfor flytte elektriciteten fra bådesolceller og batteri kun til fællesudgifter, såsom fællesvask, osv. Det batter dog mest på regnskabet og den grønne omstilling at have solceller og batterikoblet op til både privat- og fællesforbrug.

Hvorfor bør boligforeninger investere i en redox flowbatteriløsning fra VisBlue?

Mulighed for at tilpasse og opgradere

En VisBlue batteriløsning efterlader plads til og mulighed for at blive tilpasset og skaleret efter behov. Dette er muligt da batteriet er konstrueret af vores egne standard moduler.

Batteriløsningen fra VisBlue er også skalerbar, da det er muligt at installere et batteri både indendørs og udendørs, såvel som i containerløsninger.

Det er også muligt at opgradere batteriet, hvis energimønstret eller -behovet hos en given boligforening ændrer sig, da batteriet nemt kan skilles ad.

Research

Stifterne af VisBlue befinder sig stadig i universitetsmiljøet. Dette betyder, at VisBlue hele tiden er opdateret ift. research og forskning og dette gør det muligt for os at deltage i diverse projekter verden over.

Optimeret kontrolstrategi

VisBlue har udviklet en optimeret kontrolstrategi, der er med til at sikre en optimal effektivitet.

Hver eneste af vores installationer simuleres først for at sikre, at batteriet passer til den specifikke boligforening. Her sikres det, at boligforeningen får den optimale størrelse, de har brug for.