Nye standarder for grøn energi

Hos VisBlue stræber vi efter at gøre verden til et bedre sted at være. Denne vision bunder i et håb om, at vores børn og fremtidige generationer får overrakt en klode, der stadig er beboelig og hviler på et fundament af bæredygtige løsninger.

For at kunne indfri dette ønske, må vi som verdensborgere tage del i en omfattende omstilling af vores energiforbrug således, at vi i takt med FN’s verdensmål kan være CO2 neutrale indenfor en overskuelig fremtid. Hvis dette mål skal nås, kræver det en handlingsorienteret omstilling til vedvarende energikilder.

VisBlue støtter FN's verdensmål
VisBlues logo

Energy in the flow

Afbrænding af kul og gas skal være et foretagende, som vi indenfor 10 år kigger tilbage på som en forgangen nødvendighed. I stedet må vi fokusere vores ressourcer på blandt andet sol- og vindenergi.

Hos VisBlue arbejder vi for at bane vejen for denne omstilling, først og fremmest igennem vores produkt, men også i høj grad igennem vores energiske tankegang, der også fremstår igennem vores udsagn; ‘energy in the flow’.

Lille virksomhed
- store ambitioner

Vi er en lille virksomhed med store ambitioner. Ikke skærpet til vores foretagende, men i særdeleshed med vores forhold til hinanden. Vi forventer at være en fremtrædende international aktør inden for en kort årrække.

Ambitionen er at være en naturlig del af ethvert større boligprojekt, hvor energiregnskabet involverer vedvarende energi, såsom solceller. I Danmark har vi allerede et tæt samarbejde med utallige kommuner landet over, og vi håber at vores batteriløsning på sigt kan blive opfattet som en lige så basal del af et byggeri som f.eks. taglægningen er i dag.

Det lægger os meget på sinde at bekendtgøre, at vi ikke blot er interesseret i grøn omstilling for “omstillingens skyld”, men, at vi er oprigtigt interesserede i at tage kunden med på en vej mod en grønnere verden for vores alles skyld.

Grønne investeringer kan give grønne tal på bundlinjen, og kan dermed afføde kontante besparelser

Skalerbart
batteri med solcelle

Vi skaber en lys fremtid for lagring af energi

Ved udbredelsen af vores produkt vil boligprojekter kunne se frem til en forøgelse i udnyttelsen af deres egenproducerede energi. Dette vil ske igennem den lagringsproces der finder sted i Redox Flow batteriet, og som også vil være udslagsgivende for, at bygninger i mindre grad er afhængige af at tilkøbe energi fra elnettet, produceret ved forbrænding af fossile brændstoffer.

Derfor er lagring af solenergi en væsentlig del af regnestykket og kan nemt være udslagsgivende for, om investeringen i solceller betaler sig - og for, om byggeriet lever op til de lovpligtige energikrav. Vores teknologi sætter nye standarder for udnyttelsen af grøn energi og vi fortsætter udviklingen mod større effektivitet for færre penge.

''Vores produkt bør indgå som en naturlig overvejelse for alle, der overvejer at få eller allerede har anskaffet sig solceller''

Vi gør solenergi til en lysende forretning
- også om natten

Det er et verdensomspændende anliggende at gøre alternative, bæredygtige energikilder endnu mere attraktive. Og det er netop, hvad vi gør i VisBlue. Vi gør solenergi til en lysende forretning, fordi vores kunder kan lagre energien og bruge den efter behov - frem for at sende den tilbage til nettet til en lav afregningspris

Dobbelt så god udnyttelse

Den typiske ejer af et solcelleanlæg bruger kun ca. 30 procent af solenergien - resten sælges tilbage til nettet. Med vores mindre anlæg udnytter ejeren op mod 75 procent, hvilket gør solenergien til en væsentlig bedre investering. Og med et tilstrækkeligt stort batteri kan ejeren strengt taget komme til at udnytte hele den oplagrede energi.

Sammenligning af solcelle med og uden visblues batteri