Taastrupgaard

Januar 2024

Flowbatteri skal sikre intelligent samspil mellem i Fremtidens Tasstrupgaard

VisBlues intelligente styringsværktøj SMARTflow skal sikre at AKBs grønne investeringer spiller intelligent sammen i Fremtidens Taastrupsgaard.    

Når beboerne i AKBs Taastrupgaard i disse uger vender tilbage til deres nyrenoverede lejligheder i Blok 85*. Den første af i alt 30 blokke der i disse år gennemgår en totalrenovering. Vil de blive mødt af en lang række grønne teknologier, herunder et 10 kW flowbatteri fra VisBlue med indbygget SMARTflow – et intelligent styresystem, der bruger interne og eksterne data til at sikre at batteriet spiller intelligent med Taastrupgaards øvrige teknologier.

*Blok85 er udpeget som prøveblok og erfaringerne og projektmaterialet fra denne skal skabe fundamentet for realiseringen af de øvrige 29 blokke og området som en del af den samlede helhedsplan for Tasstrupgaard.

Klima og miljø har haft en helt central rolle i forvandlingen af Taastrupgaard, hvor energirenovering, herunder korrekt håndtering af energi, vand og varme, har været et vigtigt fokuspunkt. Det betyder bl.a., at de solceller, som blev etableret for 7 år siden, nu har fået følgeskab af en lang række øvrige energieffektiviserende tiltag, der bl.a. omfatter energilagring i VisBlue flowbatterier, PVT-paneler til produktion af elektricitet og vand, kemifri vandbehandling, lokal regnvands-håndtering, mv.

Tilsammen skal disse være med til at skrive et nyt og grønt kapitel i Taastrupgaards historie – en historie hvor mennesker, dyr og planter lever i bæredygtige fællesskaber med hinanden.

”Hele omdrejningspunktet for projektet har været, hvordan håndterer vi vores energi, vand og varme, så vi på alle måder tilgodeser klimaet.”
”Med bevillingen fra Landsbyggefonden har det været muligt for os at folde perspektivet for energirenoveringer så meget ud, som det overhovedet er muligt for almene boliger.”

-Michael Riis Nyrand, Ejendomschef i AKB,Taastrup

SMARTflow kender dit forbrugsmønster og vejret og priserne i morgen

VisBlues bidrag til projektet er et10 kW/100 kWh flowbatteri med indbygget SMARTflow. Et intelligentstyringsværktøj, der har til formål at sikre, at de grønne teknologier i Blok85’s samlede energisystem spiller intelligent sammen med batteriet.

”Ved at gemme den overskydende energi på flowbatteriet, vil vi komme til at anvende vores energi langt mere effektivt.”
”Med SMARTflow går vi fra håndholdt styring til en intelligent styring af vores samlede energisystem, der kan forudsigepriserne og vejret.”

– Michael Riis Nyrand, Ejendomschef i AKB, Taastrup.

Herved vil Taastrupgaards årlige energiforbrug blive reduceret med cirka 17.000 kWh, hvilket svarer til en årlig CO2-besparelse på cirka 7 tons alene for blok 85. Et resultat, der vil have en positiv effekt både på boligselskabets økonomiske og klimamæssige regnskab.

Det er dog kun begyndelsen. I august påbegyndes renoveringen af naboblokken Blok84. Den står ligesom de øvrige 27 blokke til at skulle gennemgå samme renovering. Går alt som planlagt, vil man i 2030 have arbejdet sig gennem alle 30 blokke. Såfremt renoveringen beslutter at opretholde fokus på klima og miljø, vil der, til den tid, kunne være tale om besparelser i en helt anden størrelsesorden, der lyder på 510.000 kWh og 210 tons CO2.

”Vi har høje forventninger til det her. Derfor har vi også allerede udskiftet hoved målere med bimålere i de øvrige 29 blokke, så de er klar til at få installeret flowbatterier.”

-Michael Riis Nyrand  

Hos VisBlue glædes man oversamarbejdet med AKB, Taastrup, som er overbevist om, at andre boligselskaber og boligforeninger vil lade sig inspirere af projektet.

”Det er en fornøjelse at arbejde på et projekt i en størrelsesorden, der virkelig har potentiale til at gøre en forskel for klimaet og miljøet.” fortæller Søren Bødker, der er CEO og medstifter af batterivirksomheden VisBlue.
"Det er det helt rigtige mind-set, så vi ser frem til det fortsatte samarbejde med AKB, Tastrup, og håber, at de øvrige afdelinger vil følge trop.”