Frederikshavn Boligforening

Januar 2024

Batterianlæg til boligforeningen Lille Birkholm I & II


VisBlue skal levere otte batterianlæg til boligforeningen Lille Birkholm I& II i Herlev. Detteer lige blevet bestemt og vi glæder os i VisBlue til at levere en grøn løsningtil den sjællandske boligforening.

Problemet

Itakt med at sol- og vindenergi i stigende grad bliver mere populært, står vimed problemstillingen: Hvad skal vi gøre med den overskydende strøm der"går til spilde"?
Her kommer VisBlues batterier ind i billedet, da de gør det muligt at lagre denenergi der produceres i løbet af dagen og gemme det til om aftenen, eller nårsolen ikke skinner eller vinden ikke blæser.

Sådan virker det

LilleBirkholm er udstyret med solcelleanlæg, der leverer energi til boligforeningen,hvor den overskydende strøm vil blive lagret i VisBlues batterianlæg. Medinstallationen af de otte VisBlue batterianlæg vil det samlede batterisystemkunne levere strøm til samtlige 800 lejemål i boligforeningen.
Derefter sikrer batterisystemet at boligforeningen får et maksimalt udbytte afden strøm, som produceres i solcelleanlægget.
Lille Birkholm består af 20 elafsnit, hvor det er lykkes VisBlue at nedskaleredisse til kun otte batterianlæg, der stadig har kapacitet til at dække alleelafsnit. Det samlede batterisystem vil være i stand til at aftage den energider produceres fra det enkelte solcelleanlæg i de elafsnit som anlægget erforbundet til.
De otte VisBlue batterier har en samlet størrelse på 175 kW med enlagringskapacitet på 540 kWh.

"Dette projekt ser vi som en showcase, der kan illustrere overforandre boligforeninger at en mere pris- og miljøvenlig energiløsning kan ladesig gøre." - Søren Bødker, CEO

Fremtidige boligforeninger

VisBlues CEO Søren Bødkerer meget positiv overfor denne udvikling og forklarer følgende:"Dette er en stor mulighed for VisBlue. Et batterisystem som det viskal lave til Lille Birkholm, viser at det er en god investering for størreboligforeninger at installere vores batteri. Dette projekt ser vi som enshowcase, der kan illustrere overfor andre boligforeninger at en mere pris- ogmiljøvenlig energiløsning kan lade sig gøre."