Mollerup Golf Club

I udkantsårhus, nærmere bestemt Risskov, finder man Mollerup Golf Club. Golfklubbens navn udspringer af at stedet tidligere var en gård med op mod 60 tønder land. I 1968 blev den første bane indviet på Mollerupgaard, da Aarhus Golf Club kunne præsentere den første 9-hullers bane i de flotte omgivelser. Sidenhen er klubben blevet officielt indviet i 1993, og i dag slår klubben sig ud som “Danmarks hyggeligste golfclub”.

Mollerup Golf Club skildrer med utallige vedtægter på deres hjemmeside som er blevet etableret af klubbens bestyrelse. Blandt andet har klubben en vision om at være “en klub, der baner vejen”. Denne vision afspejler sig i klubbens høje forventninger til dem selv. Mollerup Golf Club giver udtryk for en udpræget iver efter at stille høje krav til dem selv og ydermere præge lokalsamfundet i en positiv retning. For at opretholde disse forventninger til dem selv har klubben opstillet 3 kerneværdier der skal bane vejen for klubbens velbefindende; Respekt, Fællesskab og Ansvar. Disse 3 grundlæggende værdier skal anses som værende de bærende rammer for hvordan klubben opererer internt såvel som bevæggrund for klubbens ønske om at give noget videre til den næste generation.

I lyset af disse udpræget filantropiske tanker har Mollerup Golf Club fået installeret solceller på taget og ydermere indgået et samarbejde med VisBlue om installationen af et redox flow batteri i størrelsesordenen 5 kW 40 kWh. Ved kobling af solcellerne og batteriet forventes udnyttelsesgraden af klubbens egenproducerede strøm at stige med op mod 75%. Rent praktisk vil batteriet kunne oplagre solenergi til senere brug, således at Mollerup Golf Club ikke er nødsaget til at købe strøm fra elnettet om natten eller når solen ikke skinner. I stedet vil batteriet, i disse stunder, kunne levere oplagret energi og derved reducere golfklubbens køb af strøm fra elnettet.

Det forventes at batteriet kan reducere klubbens køb af strøm fra elnettet med mindst 50%.

VisBlue og Mollerup Golf Club håber at deres samarbejde kan stå som eksempel for andre golfklubber og, i alt almindelighed, andre brancher der sigter mod energieffektivisering.