Bæredygtighed

Den grønneste energi er den, vi ikke bruger.

VisBlue bringer grønne energiteknologier i markedet, der tilbyder stabilitet og sikkerhed til dig og vores elnet i omstillingen til vedvarende energikilder. Det er dét, der driver vores team, og heri vores styrke ligger.

Her igennem bidrager vi til vores fælles vision om et stabilt og grønt elnet. For en verden i balance.

Et batteri er ikke bare et batteri.

Visblue er født ud fra et ønske om at bringe en grønt batteritype i markedet. derfor anvender vi den gennemprøvede teknologi vanadium redox flow, der er 100 procent fri for lithium og kobolt.

Se vores LCA.

VisBlue støtter FN's verdensmål

FN lancerede 17 mål for bæredygtig udvikling i 2015.
Målet med disse mål er at fremme økonomisk, social
og miljømæssig bæredygtighed.

For at disse mål skal lykkes, skal vi alle arbejde
sammen for at skabe en bedre og grønnere fremtid.

Alle farver i FN's verdensmål

Hvorfor verdensmålene?

Vi ønsker at øge bevidstheden om verdensmålene og bidrage til at skabe en bedre og grønnere verden.

Bæredygtighed handler ikke kun om, hvordan vi behandler vores planet, men også om en interesse i alles velfærd - lige fra miljø til dyr og mennesker.

Derfor måles bæredygtighed i vores egne evne til at skabe retfærdige og levevilkår af god kvalitet uden at overskride fremtidige generationers levevilkår.

Hos VisBlue ønsker vi at sikre, at fremtidige generationer og vores planet vil trives, hvorfor vi stræber efter at bidrage til så mange af verdensmålene som muligt.

Fordi bæredygtighed er en del af vores DNA.

Hvad betyder verdensmålene?

Hos VisBlue ser vi ikke kun pointen med at implementere bæredygtighed i vores forretningsopgaver udelukkende på grund af vores forretning.

Vi gør det, fordi vi føler en stærk forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at sikre miljøet og en bestemt livskvalitet for os og fremtidige generationer.

Implementeringen af ​​grøn energi og overgangen dertil er en bæredygtig løsning på den klimakrise, vi står over for.

Med batterier kan vi hjælpe realiseringen af flere af verdensmål, netop ved at opgradere vores nuværende energiinfrastruktur.

Fordi energilagring øger fremskridt, fortjeneste og genanvendelse af bæredygtig energi.

FN mål 2 Stop sultFN mål 4 KvalitetsuddannelseFN mål 6 rent vand og sanitetFN mål 7 bæredygtig energiFN mål 8 anstændige jobs og økonomisk vækstFN mål 9 industri, innovation og infrastrukturFN mål 11 bæredygtige byer og lokalsamfundFN mål 12 ansvarligt forbrug og produktionFN mål 13 KlimaindsatsFN mål 17 partnerskaber for handling

Hvordan bidrager vi til mål 2?

Delmål 2.A

Ingen bør dø af eller lide på grund af sult, og for at bekæmpe sult er bæredygtigt landbrug nøglen sammen med moderne og innovative teknologier.

Ikke-bæredygtigt landbrug fører til miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet, hvilket resulterer i, at et stigende antal mennesker bliver underernærede eller lever i hungersnød.

Vi understøtter mål 2 og delmål 2.A gennem vores installation på den danske ø Livø. Vores installation på Livø giver et grundlag for bæredygtigt landbrug.

Her giver vores batteri øen pålidelig elektricitet ved at lagre overskudsenergien fra øens vedvarende energi (solceller og en vindmølle) til senere brug.

Dette sikrer, at landbruget på Livø er godt på vej til at være 100% afhængig af vedvarende energi og derved udfase dets gamle og forurenende dieselgeneratorer.

Læs mere om mål 2 og dets delmål her
Mark med hjorte

For at mål 2 skal blive en realitet inden 2030, ønsker vi at installere og assistere ved yderligere projekter, der understøtter bæredygtigt landbrug.

Hvordan bidrager vi til mål 4?

Delmål 4.7

Mål 4 er vigtigt for os, da vi mener, at uddannelse er en grundlæggende ret. Gennem uddannelse bliver vi innovative og tilegner os viden, som er en afgørende del i at sikre en bæredygtig fremtid for os og vores planet.

Ved hjælp af NRGi’s Værdipulje bidrager vi til mål 4 og delmål 4.7. Dette har vi gjort gennem vores skoleprojekt, hvor skoler rundt omkring i Danmark har besøgt os, og vi har lært dem om energi og energilagring.

Flere end 1.000 skolebørn har besøgt os i løbet af det sidste år. Vi inviterer også andre interesserede parter, såsom kommuner og virksomheder, til at komme forbi og lære noget nyt om energi, som vi håber giver stof til eftertanke og handling.

Vi arbejder også sammen med Aarhus Universitet for at hjælpe med at uddanne studerende og sikre en bedre uddannelseskvalitet. Et eksempel på, hvordan dette gøres, er gennem de praktikophold, vi tilbyder hos VisBlue (se mål 8.6).

Men det er ikke alt, hvad vi gør - vi tager også enhver chance for at besøge skoler, kommuner, virksomheder, osv. og fortælle dem om energi, energilagring og innovativ tænkning. Dette er noget, vi vil fortsætte med at gøre for at sikre, at budskabet om grøn energi og bæredygtighed spredes.

Læs mere om mål 4 og dets delmål her
Oplæg

For at sikre, at mål 4 bliver en realitet inden 2030, vil vi fortsætte med at uddanne og sprede viden og på den måde gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at alle har adgang til en (bæredygtig) uddannelse.

Hvordan bidrager vi til mål 6?

Delmål 6.3

Alle skal have adgang til rent vand og sanitet.

For at sikre tilgængelighed af ​​rent vand, er det nødvendigt at installere moderne og innovative teknologier, der gør dette muligt.

Vi støtter mål 6 og mål 6.3 gennem vores batteriinstallation på et spildevandsrensningsanlæg på øen Texel i det hollandske Vadehav.

På rensningsanlægget fjerner Texel forurenende stoffer fra deres spildevand, mens vores batteriløsning hjælper med at reducere deres CO2-fodaftryk og fremme øens bæredygtige profil.

Læs mere om mål 6 og dets delmål her
Rensningsanlæg på øen Texel i det hollandske Vadehav

For at mål 6 og mål 6.3 skal blive en realitet inden 2030, ønsker vi at øge antallet af installationer ved bæredygtige rensningsanlæg og lignende projekter verden over for at sikre adgang til rent vand gennem bæredygtige metoder.

Hvordan bidrager vi til mål 7?

Da der sker flere og flere forbedringer indenfor vedvarende energi, kan det virke som om billig, pålidelig og effektiv energi ligger lige for vores fødder. Imidlertid går meget af denne grønne energi tabt, da vi oftest ikke skal bruge strømmen, når den genereres.

Vi ønsker at sikre, at billig, pålidelig og effektiv energi bliver en realitet ved at installere batterier, der lagrer bæredygtig overskudsstrøm. På denne måde udnyttes den vedvarende energi i højere grad og så lidt som muligt går til spilde. Hermed reduceres vores afhængighed af fossile brændstoffer også betydeligt og bliver i det lange løb ikkeeksisterende.

Delmål 7.1

Vi lagrer den overskydende energi, som vedvarende energi, såsom solceller og vindmøller, genererer, hvilket resulterer i en bedre udnyttelsesgrad af grøn energi. Det betyder også, at vi hjælper med at sikre mennesker verden over med en stabil adgang til billig og ren strøm.

Delmål 7.2

Med installationen af ​​batterier kan vi hjælpe med at gøre billig og ren energi til en stigende del af det globale energimix ved at udnytte vedvarende energi bedre inden 2030.

Delmål 7.3

I øjeblikket arbejder vi på at optimere effekten af ​​vores batteriløsning. Vi undersøger effektiviteten af​​ den elektricitet, der kommer ind i og efterlader batteriet, samt øger denne effektivitet.

batteri
Søren

Delmål 7.A

To af VisBlues medstiftere arbejder ved Aarhus og Porto Universitet, hvilket betyder, at vi er i tæt kontakt med universitetet og forskningsverdenen. På grund af dette bidrager vi med forskning og viden om blandt andet energi, energiinfrastruktur og ren teknologi.

Vi deltager i R&D-projekter gennem både nationale og internationale støtteprogrammer. Eksempler på disse projekter er den danske EUDP og Horizon fra EU (data: 2019). Vi deler resultaterne fra disse projekter, da vi gerne vil hjælpe med at fremme adgangen til forskning og viden indenfor energiverdenen. Vi deler resultaterne på vores hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.

Delmål 7.B

Vi bidrager til en mere bæredygtig fremtid ved at udvide og opgradere energiinfrastrukturen. Dette vil hjælpe både med at stabilisere og optimere nettet på en bæredygtig måde.

Vi vil installere vores batterier på offgrid steder, øer, steder hvor nettet er ustabilt og i udviklingslande i forbindelse med vedvarende energiinstallationer. Vi har allerede installeret batterier i offgrid applikationer, f.eks. Livø (se mål 2.A).

Læs mere om mål 7 og dets delmål her

Vi vil fortsætte med at bidrage til mål 7 og dets delmål ved at sikre, at der bruges så meget af den energi, der genereres fra vedvarende energi som muligt, og at alle har adgang til en stabil, billig, ren og effektiv energiforsyning inden 2030.

Hvordan bidrager vi til mål 8?

Både anstændigt arbejde og økonomisk vækst er vigtige for os, og vi ønsker at sikre, at vi støtter bæredygtigt arbejde og vækst under ordentlige forhold.

Vi mener, at bæredygtigt iværksætteri og innovation er nogle af de bedste måder at fremme økonomisk vækst på og samtidig skabe flere job.

Delmål 8.3

Vi vil dele vores historie om at være et produkt af iværksætteri og inspirere andre til at gøre det samme. Vi har deltaget i både nationale og internationale støtteprogrammer, såsom EUDP, som har hjulpet os med at vokse fra nul til tolv medarbejdere i løbet af fire år (data: 2019). Derfor ønsker vi at sprede budskabet, støtte og opmuntre andre nystartede virksomheder og SMV'er til at tage ud på en lignende rejse.

Innovationsprojekter er også vigtige for os. Vi støtter kreativitet og innovation ved at deltage i innovative projekter, såsom ORBATS, hvor vi udvikler en organisk elektrolytvæske til vores batteriløsninger.

Delmål 8.4

Vi vil tage føringen og forbedre vores ressourceeffektivitet. Vi gør dette ved at genbruge og genanvende materialer og ressourcer fra vores gamle batterier.

Vi er ved at undersøge, hvordan vi kan erstatte vores vanadiumelektrolyt med en organisk elektrolyt (ORBATS-projekt, se mål 8.3) med det formål at afkoble forbindelsen mellem økonomisk vækst og miljøforurening. Dette vil efterlade en meget mindre påvirkning på vores planet, og vi bestræber os på at være færdig med vores forskning, samt have vores organiske elektrolyt i brug inden 2030.

Hos VisBlue bruger vi underleverandører til bestemte dele af vores batteri, såsom pumper og rør. Dette giver os muligheden for at gøre vores produktion mere effektiv, samt holde fokus på det, vi gør bedst - nemlig at samle batterier og give dem en intelligent cloudløsning.

anstændige jobs og økonomisk vækst
der bliver arbejdet

Delmål 8.5

Vi har og vil fortsætte med at ansætte nyuddannede unge mennesker. Vi opfordrer andre virksomheder og organisationer til at gøre det samme, da vi har haft stor succes med at integrere unge og nyuddannede mennesker.

Efterhånden som VisBlue vokser, vil vi inden 2030 fortsætte med at ansætte dem, der passer til vores arbejdskultur, da vi ikke diskriminerer.

I 2030 estimerer vi, at vi vil være 50 ansatte i VisBlue.

Delmål 8.6

Vi støtter praktikophold og uddannelsesprogrammer på enhver måde, vi kan, og to af vores tidligere praktikanter er nu fuldtidsansatte hos VisBlue.

Vi har haft internationale praktikophold for 13 studerende, og vi har haft syv studenterhjælpere ansat hos VisBlue (data: 2020).

Delmål 8.7

Med hensyn til vores produktion bestræber vi os på at skaffe vores materialer og ressourcer på en bæredygtig og ansvarlig måde.

Børnearbejde og moderne slaveri skal afskaffes, og derfor er vi i færd med at sikre os, at vores ressourcer, såsom det vanadium, vi bruger i vores elektrolyt, er udvundet ansvarligt UDEN brug af børnearbejde. Hvis vi skulle opdage, at oprindelsen af ​​vores ressourcer er tvivlsom, vil vi finde en ny leverandør. Læs mere om vores ansvarlige produktion i delmål 12.2.

Læs mere om mål 8 og dets delmål her

For at mål 8 og dets delmål skal blive en realitet inden 2030, vil vi fortsat opfordre til og støtte bæredygtigt arbejde og økonomisk vækst. Ligeså vigtigt er det, at vi vil bidrage til, at moderne slaveri og børnearbejde ophører, hvilket vi vil gøre ved at sikre, at vores ressourcer kommer af bæredygtig og ansvarlig oprindelse.

Hvordan bidrager vi til mål 9?

Moderne og modstandsdygtig infrastruktur er fremtiden, men denne fremtid skal også være bæredygtig og innovativ. Og lad os ikke glemme - det skal fungere.

For at imødekomme vores fremtidige ambitioner om at blive 100% uafhængige af fossile brændstoffer, skal vores nuværende infrastruktur enten opgraderes eller udskiftes.

Vi mener, at en opgradering af elnettet er den mest effektive og bæredygtige løsning til vores grønne mål for fremtiden. På denne måde kan vi imødekomme den stigende efterspørgsel efter solceller, elektriske køretøjer, ladestandere, varmepumper, osv.

Delmål 9.1

Bæredygtig og pålidelig infrastruktur er en nødvendig del af vores fremtid, og vi bidrager til dette ved at opgradere den allerede eksisterende infrastruktur.

Vi bidrager til udvidelsen af ​​infrastrukturen gennem projektet Grid Connected Flow Batteries. Pointen med dette projekt er at installere batterier i allerede eksisterende energiinfrastrukturer, som hjælper med at håndtere spidsbelastning og stabilisering af elnettet.

Delmål 9.2

Vi vil fremme bæredygtighed indenfor industriens verden og fokusere på at sikre, at infrastrukturopgraderinger og industrialisering sker bæredygtigt ved at undersøge forskellige industrier og virksomheders behov for energiproduktion og -lagring.

Vi har udviklet et simuleringsværktøj, der kan estimere både prisen og størrelsen på et specifikt batteriprojekt.

dobbeltbatteri
bæredygtighed og energi

Delmål 9.4

Vi ønsker at sprede budskabet om ren og modstandsdygtig infrastruktur, og vi vil være en del af denne infrastruktur inden 2030.

Vi vil sikre os, at vi har tilstedeværelse de steder, hvor lagring kan supplere vedvarende energi. På den måde hjælper vi industrier og virksomheder med at investere i bæredygtig infrastrukture.

Delmål 9.5

I 2030 vil vi opgradere forskning og teknologi indenfor bæredygtighed og energi.

Inden 2030 forventer vi at have en generel opgradering af vores nuværende batteriteknologi. Dette vil resultere i en endnu mere bæredygtig og effektiv lagringsløsning, der vil være velegnet til et større udvalg af applikationer, lige fra husstande til store, stationære projekter.

Læs mere om mål 9 og dets delmål her

Vi vil fortsætte med at bidrage til mål 9 og dets delmål ved at sikre, at en opgradering af infrastrukturen, eller en planfor en, er afsluttet sammen med en forbedring af forskningen indenfor bæredygtige teknologier inden 2030.

Hvordan bidrager vi til mål 11?

I år 2050 bor 70% af verdensbefolkningen i byer. Derfor skal byerne og fællesskaber i fremtidens byer være bæredygtige, innovative og inspirerende.

Vi akkompagnerer energilagring med en cloudløsning, hvilket giver byer og befolkningsgrupper mulighed for at tracke deres produktion og forbrug. Dette tillader, at de kan sætte specifikke mål op, og visualisere disse mål og data, hvilket til gengæld hjælper dem med at blive mere bæredygtige.

Vi tilbyder også en driftssikringsaftale på vores batterier. Gennem driftssikring kan vi handle proaktivt og forhindre nedbrud, problemer med kortslutning og endda se om batterier fungerer optimalt.

Vi assisterer boligforeninger med energioptimering. Vi har installeret batteriløsninger i flere boligafdelinger og -byggerier i Danmark, bl.a. BOLIG+, Lille Birkholm og Skødstrupbakken (data: 2020), og disse installationer er eksempler på, hvordan vi har optimeret energiproduktionen og forbruget i boligbyggerier.

Alt i alt, så støtter vi mål11 i forhold til tilsyn, energioptimering af byer, bedre udnyttelsesrate af vedvarende energi, samt stabilisering af elnettet, hvilket er lig med en stigning i byer og fællesskabers bæredygtige profiler.

Energioptimering
Boligforening

Delmål 11.3

Vi forbedrer muligheden for bæredygtig urbanisering igennem intelligente cloudløsninger, overvågning, højere udnyttelsesrate af vedvarende energikilder og energioptimering (se mål 11).

Delmål 11.6

Vi tillader, at bæredygtig urbanisering trives. Eller bedre forklaret, integrationen af energilagring i byerne tillader en ren, simpel og billig elektricitet, hvilket er til fordel for alle dele af byer og samfund.

På denne måde etablerer vi kontakt med kommuner og byer, der er målbevidste om at blive mere grønne og på længere sigt udelukkende at være afhængige af 100% vedvarende energi. I øjeblikket er vi i kontakt med flere kommuner i Danmark, inklusiv Aarhus Kommune.

Herved støtter vi aktivt reduceringen af den miljøbelastning som byer og kommuner, store som små, har på vores planet.

Læs mere om mål 11 og dets delmål her

For at mål 11 og dets delmål kan blive en realitet inden 2030, vil vi medvirke i at gøre vores byer og kommuner mere bæredygtige gennem teknologier, software og energioptimering.

Hvordan bidrager vi til mål 12?

Ifølge FN, vil alle virksomheder inden 2030 inkorporere bæredygtighed i deres forretning og aktiviteter. Vi støtter inklusionen af bæredygtighed ved løbende at optimere genbrugen og genanvendeligheden af vores produkt og produktion.

Delmål 12.2

Vi bestræber os på at håndtere materialerne, vi anvender bæredygtigt og ansvarligt. En af disse materialer er det vanadium, vi anvender i vores batterier. Vanadium er et let tilgængeligt råmateriale, fordi det bliver udvundet overalt i verden (Asien, Afrika, Rusland, Australien, Europa, Latin Amerika og USA).

Vanadium er muligt at udvinde, som et biprodukt af jern- og stålproduktion. Omkring 70-85% af vanadium bliver udvundet fra jern- og stålslagger. Når det bliver produceret på den måde, er vanadium ikke udvundet for sig selv, men som et spildprodukt.

Inden år 2030 vil vi blive endnu mere opmærksomme på, hvordan vi anskaffer vores ressourcer, samt hvilke typer af ressourcer vi bruger. I øjeblikket er vi i dialog med vores leverandører, for at sikre at vanadiummet, vi anvender bliver minet under retfærdige forhold uden børne- og slavearbejde (se delmål 8.7). Som nævnt i delmål 8.7, er det nemt for os at udskifte leverandør, hvis vi skulle komme ud for bæredygtige eller moralske vanskeligheder.

Vi genanvender også tankene som vores vanadium ankommer i, og genbruger disse tanke, som en del af vores færdige produkt. Det betyder mindre spild og bedre udnyttelse af de ressourcer, vi bruger.

Inden 2030 vil vi optimere genbrugen og genanvendeligheden i vores produktion endnu mere.  

Der bliver arbejdet
Batteri tanke

Delmål 12.4

Vi håndterer vores kemikalier og affald på forsvarlig vis. Dette er et mål, der skal blive realiseres inden 2020 – og det er et mål vi allerede har nået (data: 2019).

100% af vores kemiske affald bliver videregivet til Aarhus Kommune, hvorved de håndterer det ansvarligt derfra.

Delmål 12.5

99% af materialerne der bliver brugt i vores batterier, er genanvendelige.

Inden 2030 vil vi fortsætte med at mindske mængden af vores affald generelt og genbruge gamle batteridele til brug i nye batterier og/eller genbruge vores elektrolytvæske til legering af værktøj.

Vi bidrager til delmål 12.5 ved ansvarligt at genbruge og genanvende affald fra vores produktion gennem sortering, ved blandt andet at separere papir og plastik.

For at reducere vores og vores kunders affaldsprodukter tilbyder vi en tilbagebetaling af vores produkt. Det giver vores kunder muligheden for at sælge deres batterier tilbage til os ved endt levetid, samt eliminerer deres bekymring for, hvordan og hvorledes batterierne skal håndteres og genbruges. Det giver en bedre investering og tilbagebetalingsperiode for vores kunder og det giver dem et produkt der omfavner cradle-to-cradle mindsettet.

Vores tilbagebetalingsløsning hjælper med at etablere en bæredygtig energiinfrastruktur, som kæmper imod effekterne og ændringerne ved klimaforandringerne.

Læs mere om mål 12 og dets delmål her

Vi vil fortsætte med at bidrage til mål 12 og dets delmål ved at forsikre om, at både vores produktion og forbrug bliver håndteret ansvarligt og bæredygtigt og vi fortsætter med at optimere disse inden 2030.

Hvordan bidrager vi til mål 13?

Gennem de tidligere nævnte mål, bidrager vi til mål 13 ved at modernisere vores energiinfrastruktur gennem installationer af grønne energilagringsløsninger og ved at skabe nye jobs (se delmål 8.3 og 8.5).

Vores batteriløsning hjælper med at reducere den mængde af CO2, som bliver udledt i atmosfæren hver dag.

I øjeblikket undersøger vi CO2-aftrykket fra vores batteriløsning, hvilket vil give os muligheden for at kortlægge og visualisere præcis, hvordan vi bidrager til CO2-reduktion, klimaforandringer og dets konsekvenser.

Delmål 13.3

Vi bidrager til mål 13.3 ved at forbedre uddannelse og undervise børn og institutioner vedrørende klimaforandringer, og hvad vi kan gøre for at reducere vores negative påvirkning på planeten.

Vores bidrag er yderligere beskrevet i delmål 4.7.

Læs mere om mål 13 og dets delmål her
Stort isbjerg

For at realisere mål 13 inden 2030 vil vi bidrage med at lede og deltage i research, udvikling, modernisering og optimering af energiinfrastrukturen.

Hvordan bidrager vi til mål 17?

Delmål 17.7

For at bæredygtige teknologier kan blomstre, er der behov for internationale partnerskaber og samarbejder.

Vi bidrager til mål 17 gennem adskillelige internationale partnerskaber, hvor vi sammen undersøger mulige installationer og projekter med vores bæredygtige teknologi i Afrika og i resten af verden.

Læs mere om mål 17 og dets delmål her
Partnerskaber

Vi fortsætter med at bidrage til mål 17 og dets delmål ved at etablere endnu flere partnerskaber og samarbejde inden 2030, for at sikre, at vi alle lykkes med at realisere de globale mål.

VisBlue har vundet
hi Sustainable Development Award

hi Tech & Industry Scandinavia har lanceret en ny pris, nemlig hi Sustainable Development Award. Udgangspunktet for prisen er FN’s 17 verdensmål.

Vi er meget stolte over at have vundet hi Tech & Industrys første Sustainable Development Award nogensinde!

Læs mere om vores pris her
Pressemøde på Hi messe i 2019Pressemøde på Hi messe i 2019
VisBlue vinder hi award sustainable development pris

Hør vores CEO Søren snakke, om vores nominering og vores batteriløsninger!