Få indsigt i
vores verden

Artikler fra Aarhus Universitet
Aarhus Universitet logo

Upartisk, komplet solladning af et neutralt flowbatteri via en enkelt si fotokatode

August 2, 2018

Denne artikel diskuterer forsøg på at udvikle vandholdige flowbatterier, der lagrer solenergi, hvor disse omhandler solopladningsdybde, effektivitet af solkonvertering og kapacitet af batteriets elektrolyt. Artiklen præsenterer også en ny strategi indenfor redox flowbatterier til solenergi, hvilket har til formål at realisere energilagringskapaciteten af sådan et apparat til fulde.

Aarhus Universitet logo

Data på flowcellers optimering for membranbaseret elektrokinetisk energiomsætning

December 1, 2017

Denne artikel præsenterer, hvordan en optimeret flowcelle kan blive konverteret til elektrisk energi. Her bliver to parametre undersøgt; først den hydrauliske presningsprofil, og derefter den elektriske modstand tværs igennem flowcellen.

Aarhus Universitet logo

Differentiel pH som en metode for større cellepotentiale i organiske og vandholdige flowbatterier

September 10, 2017

Denne artikel diskuterer effekt, energidensitet og effektivitetscyklus af højt potentiale i battericeller i flowbatterier. Derudover viser artiklen en illustration af et flowbatteri med en differentiel pH.

Aarhus Universitet logo

Organiske redoxarter i vandholdige flowbatterier: redoxpotentiale, kemisk stabilitet og opløselighed

December 14, 2016

Denne artikel fremlægger ideen om at anvende organiske molekyler som redoxarter i redox flowbatterier. Molekylerne bliver undersøgt og diskuteret i henseende til opløselighed, stabilitet og deres redoxpotentiale. Endvidere omhandler artiklen de udfordringer, der opstår med et fuldstændig organisk redox flowbatteri.

Aarhus Universitet logo

Solladet redox flowbatteri

August 1, 2016

Denne artikel omhandler energilagring fra sporadiske energikilder. Derefter følger en beskrivelse af elektrolytterne i flowbatterier og den fotoelektrokemiske ladningsproces, hvor det er muligt at udnytte billige og sikre materialer.

Aarhus Universitet logo

Direkte solladning af et organisk-uorganisk, stabilt og vanholdigt alkalisk redox flowbatteri med en hæmatit fotoanode

April 1, 2016

Denne artikel præsenterer ideen om energilagring fra sporadisk sollys og den direkte ladning af et redox flowbatteri. Ydermere omhandler artiklen en beskrivelse af de elektrolytter, der er blevet brugt, samt strategier til forbedring af fotospænding.

Aarhus Universitet logo

Upartisk lagring af solenergi: fotoelektrokemisk redox flowbatteri

February 22, 2016

Denne artikel omhandler et forslag til, hvordan man lagrer solenergi, der stammer fra konverteret sollys til elektrokemisk energi i et redox flowbatteri (RFB).