Mollerup Golf Club

I udkanten af Aarhus, nærmere bestemt Risskov, finder man Mollerup Golf Club.

Hos Mollerup Golf Club har man en vision om at være “en klub, der baner vejen”. Denne vision afspejler sig i klubbens høje forventninger til sig selv.

Mollerup Golf Club giver udtryk for en udpræget iver efter at stille høje krav til sig selv og ydermere præge lokalsamfundet i en positiv retning.

For at opretholde disse forventninger har klubben opstillet tre kerneværdier, der skal bane vejen for klubbens velbefindende; Respekt, Fællesskab og Ansvar. Disse 3 grundlæggende værdier skal anses som værende de bærende rammer for, hvordan klubben opererer internt såvel som bevæggrund for klubbens ønske om at give noget videre til den næste generation. 

I lyset af disse udpræget filantropiske tanker har Mollerup Golf Club fået installeret solceller på taget og ydermere indgået et samarbejde med VisBlue om installationen af et flowbatteri i størrelsesordenen 5 kW 40 kWh.

Ved koblingen af solceller og flowbatteri forventes udnyttelsesgraden af klubbens egenproducerede grønne og gratis strøm at stige med op mod 75 %.

Dette sker som et resultat af, at batteriet lagrer den overskydende solenergi fra solcellerne til senere brug, således at Mollerup Golf Club ikke er nødsaget til at købe strøm fra elnettet om natten eller når solen ikke skinner.

Her vil batteriet nemlig levere oplagret energi, således at klubben minimerer deres køb af strøm fra elnettet med minimun 50 procent. 


VisBlue og Mollerup Golf Club håber, at deres samarbejde kan stå som eksempel for andre golfklubber og brancher, i øvrigt, der sigter mod energieffektivisering og et grønt klimaregnskab.