Bliv opdateret på de seneste firma nyheder

VisBlue afholder succesfuldt energimøde i Bruxelles

November 30, 2017

Under sidste uges netværksmøde, afholdt af EU Kommissionen angående de kommende Horizon 2020 tilbud omkring energi, tog VisBlue initiativ til at afholde et individuelt seminar om energiløsninger for fremtiden.

Mere specifikt handlede seminaret om at opgradere de eksisterende infrastruktur fra passivt energiforbrug til aktivt energiforbrug i tæt sammenhæng med smart grid løsninger.

Horizon 2020

Deltagerne i netværksmødet var fra rådgivende ingeniørfirmaer, flere europæiske universiteter og repræsentanter fra elektronikindustrien.

VisBlues mål med mødet var at etablere et samarbejdskonsortium med repræsentanter fra både solcelleproducenter, smart grid elektroniske udviklere og europæiske research institutioner for at lave et tilbud på en specifik Horizon 2020 ansøgning med titlen,"Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment". Godkendte Horizon 2020 projekter modtager i snit mellem tre og seks millioner euro fra EU-finansiering.

VisBlues mål er at involvere og demonstrere danske redox flowbatteriers samarbejde med lokale solcelleproducenter, smart grid elektronik, interfaceløsninger og det centrale elektriske forsyningsnetværk.

Alt i alt deltog 17 institutioner i seminaret, ni af hvilke VisBlue arbejder sammen med og potentielle samarbejdspartnere.  

Stor europæisk interesse i nye initiativer med redox flowløsninger

ERRIN-konferencen i Bruxelles fremhæver det fokus, der generelt gennemtrænger udviklingen af nye løsninger indenfor energilagring. Som følge heraf, var der en stor interesse i det danske arbejde angående nedskaleringen af redox flowbatterier fra solcelleproducenter, repræsentanter fra de danske regioner og rådgivende firmaer.

I øjeblikket har flere udenlandske firmaer udvist en interesse i området, hvilket viser tendensen til, at de store spillere som RedT ikke længere dominerer markedet.

Adskillelige spinout-firmaer, ligesom VisBlue, som arbejder tæt sammen med universiteter i Europa deltog i ERRIN-konferencen. Her var fokusset på udviklingen af organiske elektrolytter og i den forbindelse oplevelede vi en stor interesse i ORBATS-projektet, vi har i samarbejde med DTU, Vestas og Harvard University. Et projekt der undersøger alternativ elektrolytvæske til redox flowbatterier.

Klik her for at læse mere om ORBATS-projektet