VisBlue i dag

Vores forskellige projekter

Hvilke projekter er VisBlue involveret i?

ORBATS

Organic Redox Flow Battery Systems, eller ORBATS som dette projekt kaldes, er et ambitiøst projekt med fokus på optimering af energilagring, både i omkostninger, såvel som i effektivitet og reduktion af den effekt, som energilagring har på miljøet.

Med ORBATS ønsker vi at udvikle en redox flowbatteriteknologi, der indeholder en ikke-ætsende organisk væske med en mere opløselig elektrolytvæske. Sammen med Vestas, Aarhus Universitet, DTU Energy, Harvard University og Lithium Balance har VisBlue påbegyndt et projekt med det objektiv, nemlig at skabe løsninger indenfor dette felt.

Imidlertid er teknologien stadig på R&D-niveau, hvilket betyder, at det vil tage et par år, før den bliver kommercielt tilgængelig.

NRGi's Værdipulje

Dette projekt sigter mod at uddanne unge studerende og skoleelever i fremtidens intelligente energinet, og hvordan vores teknologi kan fungere som et hjælpeværktøj til at gøre dette til en mulighed.

Rethink Business

Hos VisBlue bestræber vi os konstant på at optimere vores produkt og forretning, og en af ​​de ting, som vi i øjeblikket arbejder på, er at skabe en mere cirkulær økonomi for vores forretning, som gavner både vores kunder, VisBlue og miljøet.

Når vi tager alt dette i betragtning, så behøves vores kunder nemlig ikke at gøre det.

VisBlue har fået tildelt midler fra EU til at starte vores eget "RethinkBusiness"-projekt. Sammen med støttefinansiering er vi blevet tildelt en ekstern konsulent til at hjælpe med at formulere, hvordan vi kan implementere 'Cradle to Cradle' tankegangen i vores forretning.

Smart Energy

Målet med dette projekt er at støtte, udvikle og forbedre en kommerciel produktion af et dansk vanadium redox flowbatteri (VRFB) og energilagring med kvalitetssikring. VisBlue gør dette ved at teste, optimere og demonstrere samarbejdet mellem VRFB-teknologi og solcelleanlæg, vandopvarmning og varmepumper.

Derudover har dette projekt også til formål at demonstrere potentialet i VRFB-teknologien, som en buffer i elnettet, i en mere og mere decentraliseret energiproduktion.

Digital Booster

Målet med dette projekt er at forbedre en digital interfaceløsning til at gøre markedet klar til et danskproduceret vanadium redox flowbatterisystem (VRFB).

Projektet forsøger at optimere et uafhængigt, digitalt serviceprodukt, der kan forbedre den digitale kommunikation mellem et VRFB og solcelleanlæg, energinet og slutbrugeren.

Grid Connected

I samarbejde med EUDP, Eniig og Aarhus Universitet er VisBlue involveret i projektet Grid Connected Flow Batteries, der har til formål at eliminere uhensigtsmæssige udsving i et lokalt energinet på en villavej, der er udstyret med solcelleanlæg på tagene.

Dette gøres ved at placere et vanadium redox flowbatteri ved siden af ​transformerstationen. Flowbatteriet fungerer som netbuffer for overskydende energi produceret af solcellerne. Flowbatteriet udjævner hermed spændingen og mindsker belastningen på elnettet. Bygningerne tilsluttet denne transformerstation vil desuden høste fordelen ved at udnytte den optimale effekt fra solcellerne.

Klik her for at se en illustration af konceptet

BATERIAS 2030

Titel (DK): Batterier som et centralt element i byens bæredygtighed

Title (ENG): Batteries as a central element for urban sustainability

Título (PT): As baterias como elemento central para a sustentabilidade urbana

Click here to read about the project (in Portuguese)

BLUENERGY

Titel (DK): Design og udvikling af lavpris redoxceller med lang levetid og deres produktionsproces

Title (ENG): Design and development of low cost and high longevity redox drain cells and their production process

Título (PT): Conceção e Desenvolvimento de Pilhas de Escoamento Redox de Baixo Custo e Elevada Longevidade e Respetivo Processo Produtivo

Click here to read more about the project (in Portuguese)