Kattegatcentret

VisBlue flowbatteri skal sikre samspil mellem natur, dyr og mennesker i Kattegatcenterets Pingvinanlæg.

Når Kattegatcenteret på Djursland annoncerer nye beboere, er der normalvis tale om en haj, en pingvin eller et andet dyr med tilknytning til havet omkring os. Her er der dog tale om en beboer af en noget mere teknologisk karakter, når et 20 kW stort VisBlue flowbatteri med 100 kWh flytter ind bag kulissen i Kattegatcenterets Pingvinhus.

Når VisBlues 20 kW flowbatteri dag flytter ind bag kulissen i Kattegatcenterets nye pingvinanlæg, markerer det en vigtig milepæl for VisBlue.

For VisBlue, hvis eksisterende kunder strækker sig overkommuner (skoler, idrætshaller, plejehjem, mv.), boligforeninger, selvejende institutioner og industri, bliver Kattegatcenteret nemlig VisBlues første installation i en kultur- og oplevelsesinstitution.

”Det er stort”,

lyder det fra Søren Bødker, der er CEO og medstifter i VisBlue.

”Energioptimerende tiltag som decentral energilagring er et nøgleværktøj til at nå vores fællesklimamål og samtidig skabe balance (og sikkerhed) i energiregnskabet ude i virksomhederne.”, fastslår Søren Bødker. ”Mit team og jeg er derfor enormt glade og stolte over, at Kattegatcenteret har valgt at gå med et VisBlue-flowbatteri.”
”Jeg håber, at Kattegatcenterets investering i VisBlues flowbatteri vil få andre kultur- og oplevelsesinstitutioner til at få øjnene op for løsningen og følge i Kattegatcenterets fodspor.” forklarer Søren Bødker.

En lysende investering – også om natten

Kattegatcenteret er et energitungt hus, fordi der løbende skal køles, renses og kalibreres anlæg for at sikre dyrenes trivsel, og Pingvinhuset er ingen undtagelse. Her skal temperaturen nemlig holdes på omkring 7 grader – både i luften og i pingvinernes 200.000 liter store bassin, hvilket resulterer i et årligt energiforbrug på hele 384.000 kWh for Pingvinhuset alene.

 ”Forestil dig et kæmpestort køleskab med både koldt vand, ismaskine og aircondition i form af et avanceret ventilationssystem, som renserluften 8-12 gange i timen. Så har du Pingvinhuset ”

Siger KarstenBjerrum Nielsen, der er direktør og CEO ved Kattegatcenteret.

Derfor har man helt fra projektets start, og alle andreprojekter i øvrigt, set sig moralsk og økonomisk forpligtet til at indtænke bæredygtighed - både i forhold til klima- og miljø, socialt og økonomisk. Det gælder i alt fra design og indretning, valg af komponenter og systemer til energiforsyning og energioptimerende løsninger.

Besparelse i CO2 og kroner/øre

Her er VisBlues klima- og miljørigtige flowbatteri medindbygget spotprisoptimering en ideel løsning.

Det gør det nemlig muligt at tage den egenproducerede grønne overskudsenergi fra det 1800 m2 store solcelleanlæg om dagen OG købeintelligent ind fra elnettet, når priserne i elnettet er lave, og gemme den på batteriet til solen er gået ned.

Derved hæves udnyttelsesgraden på solcelleanlægget til hele96pct mod den forhenværende udnyttelsesgrad på 87 procent, hvilket svarer til en årligbesparelse på cirka 10.000 kWh; en besparelse, som både har betydning for regnskabet, både det økonomiske og klimamæssige.

Uden batteriet vil denne energi blive solgt til nettet til en urimelig lav pris, for senere at skulle købes tilbage til en langt højere pris for at kunne forsyne anlæggenes energiforbrug i aften-og nattetimerne, hvor solen ikke skinner og solcelleanlægget dermed ikkeproducerer.

”Den besparelse betyder noget”, lyder det fra Karsten Bjerrum Nielsen, der er administrerende direktør i Kattegatcenteret.
”Kattegatcenterets fortælling kredser om havet og dyrene og samspillet mellem disse og os mennesker, derfor er vi naturligvis moralskforpligtiget til at fortælle den på en ansvarlig måde gennem vores installationer og hele det maskineri, der ligger bag.” Forklarer Karsten Bjerrum Nielsen.
”Det handler om at finde den rette balance mellem dyrene, menneskene, naturen og økonomien; og det kan VisBlues flowbatteri være med til at give os med dets klima- og miljømæssige fordele” forklarer han.”