I Risskov, Århus kommune, ligger Strandskolen. Strandskolens primære mål er at skabe faglighed, trivsel og fællesskab blandt de mange elever der har deres daglige gang på skolen. Udover centrale kerneværdier for elevernes læring og velvære, har skolen også valgt at have et vedvarende fokus omkring bæredygtig udvikling. Strandskolen har derfor valgt at arbejde med og henimod FN’s 17 verdensmål som, udover at pryde alle klasseværelser, også bearbejdes og diskuteres i undervisningen. Som et led i dette har Strandskolen en uge om året der er øremærket arbejde med verdensmålene. Skolen håber på at kunne tilegne sig yderligere opmærksomhed omkring dette tiltag, således at hele lokalsamfundet kan blive en aktiv del af denne uge.

Strandskolen har mange af FN’s 17 “verdensmålsbolde” i luften af gangen, hvor blandt andet papirsortering og -forbrug er en vanlig del af skolens virke. Også bæredygtig energi er en central faktor for skolen, hvorfor skolen har valgt at implementere solenergi som en bærende styrke i tiltaget om bæredygtig energi. Strandskolen har fået et VisBlue batteri installeret af størrelsesorden 8 kW 40 kWh. Batteriet er placeret på skolens grund i en 20-fods container med plexiglas, så alle skolens elever kan følge med i driften.  Derudover, har skolen fået en mindre prototype på batteriet til fysik/kemi timerne, så eleverne på egen hånd kan inspicere hvad et batteri af denne type kan gøre for bæredygtig energi og hvordan kreativitet kan benyttes til at løfte de problemer verden står overfor.  

Ideen om at investere i bæredygtig energi fordres af tanken om at Strandskolens elever skal klædes ordentlig på til at indtage rollen som verdensborgere. Arbejdet med FN’s verdensmål er dermed et led i at klæde eleverne behændigt på, således at eleverne kan leve et ordentligt liv og også give verden videre i ordentlig stand til kommende generationer. Det er dermed en central ambition for Strandskolen at deres elever tilegner sig globalt medborgerskab og på sigt bliver i stand til at møde morgendagens udfordringer med et ansvarsfuldt og kreativt sind. 

Med tilegnelsen af et 8 kW 40kWh batteri fra VisBlue indskærper Strandskolen deres fokus omkring bæredygtighed, mere specifikt; FN’s verdensmål nr. 7 “Bæredygtig energi”. Strandskolen formår ikke blot at oplagre deres egen solenergi med markante økonomiske besparelser, de formår også at fremme væksten og hjælpe miljøet og på sådan vis delagtiggøre dem selv i bæredygtig udvikling.