Jyderup Skole

På den nordvestlige del af Sjælland, i Holbæk kommune, ligger byen Jyderup. Byen er en stationsby og har cirka 4300 indbyggere. Som et støt holdepunkt i byen finder man Jyderup skole. Skolen er beliggende i grønne omgivelser med bygninger med masser af historie og skolen huser til daglig op mod 450 elever og 50 medarbejdere.

Som tæt sparringspartner har Jyderup skole Holbæk Kommune. Holbæk Kommune har sat et ambitiøst mål om at være blandt de kommuner i landet der har den laveste udledning af klimagasser. Dette har allerede resulteret i at Jyderup skole er blevet forsynet med solceller på taget af skolen, men nu har Holbæk kommune taget skridtet videre.
Et samarbejde med den Aarhusianske virksomhed VisBlue er blevet indgået, og dette har resulteret i at Jyderup skole nu er blevet yderligere forsynet med et redox flow batteri som har til formål at oplagre overskydende solenergi fra skolens solceller således at denne energi kan benyttes på andre tidspunkter.

Inden samarbejdet med VisBlue havde Jyderup skole en udnyttelse på 27 % af deres solceller, men med tilkoblingen af batteriet er denne nu oppe på 40 %. Udnyttelsen af solenergien er derved markant optimeret, hvilket vil give en årlig besparelse på 60.000 kr. i kommunen. Herudover må tiltaget også siges at være et led i planen om at være en grøn kommune. Holbæk kommune har planer om en CO2 reduktion på 70 % frem mod 2030, og investeringen i et VisBlue redox flow batteri må siges at være et skridt i den rigtige retning. Med batteriets optimering af udnyttelsen af skolens solceller formår Holbæk kommune nu at spare 4.100 kg CO2 årligt.

Holbæk Kommune må på sådan vis siges at være en kommune der forpligter sig til sine mål og fører dem ud i livet. Samarbejdet imellem Holbæk kommune og VisBlue er et glimrende eksempel på hvordan en grøn profilering ikke blot kan være godt for klimaet men også for driftsomkostningerne. Med batteriet vil den årlige besparelse på elregningen også betyde at batteriet har betalt sig selv hjem på 7-8 år. Med en levetid på minimum 20 år vil dette betyde en samlet besparelse på op imod 800.000 i løbet af batteriets levetid.
Det betaler sig at gå grønt.