Bliv opdateret på de seneste firma nyheder

Grid Connected Flow Batteries (GCFB) projektet er succesfuldt afsluttet

September 30, 2020

Vores elektriske fremtid og dens påvirkning er blevet undersøgt i Grid Connected Flow Batteries (GCFB) projektet, et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Dansk Energi, Norlys og VisBlue.

Formålet med projektet har været at undersøge problemer og årsager i forhold til stigningen af elektrificering i vores samfund, og ydermere, hvordan batterier kan lette disse komplikationer. Efter tre år er projektet nu blevet afsluttet.

Et mere elektrificeret samfund

Hver dag bliver vores samfund mere og mere elektrisk, og i den sammenhæng, oplever vi i stigende grad udfordringer, som vi ikke havde forudset for år tilbage.

Flere elektriske apparater finder vej til vores private hjem og vores private husstande bliver i højere grad opmærksomme på behovet for mere bæredygtige måder at forbruge strøm, f.eks. ved hjælp af solceller, elektriske biler og varmepumper.

Et behov for at ændre den eksisterende energiinfrastruktur er afgørende, for at være i stand til at håndtere et mere elektrisk samfund, idet ny teknologi og flere elektriske varer truer vores forsyningssikkerhed. En komplet overgang og udskiftning af det offentlige elnet er en dyr måde at imødekomme den energiinfrastruktur, som vi har brug for i fremtiden og i øjeblikket bliver energiinfrastrukturen i Danmark forstærket af nye transformerstationer og implementering af nye kabler.

Energilagring er dog en langt simplere, billigere, mere effektiv og mindre indtrængende måde at lette det problem, der opstår ved en mere elektrisk verden og forbedring af energiinfrastrukturen.

Grid Connected Flow Batteries (GCFB)

Vores elektriske fremtid og dets påvirkning er blevet undersøgt i Grid Connected Flow Batteries (GCFB) projektet, et samarbejde mellem Dansk Energi, Norlys og VisBlue.

Formålet med projektet har været at undersøge problemer og årsager i forhold til stigningen af elektrificering i vores samfund, og ydermere, hvordan batterier kan lette disse komplikationer. Efter tre år er projektet nu blevet afsluttet.

Ubalance og forstærkning

Under GCFB-projektet har fokusset været på at løse forstyrrelser, som solceller, elektriske biler, varmepumper og elektriske apparater forårsager på villavejsniveau (lavspændingsnettet).

Ubalancer opstår f.eks. når beboere på en normal villavej tilføjer flere elektriske apparater, i form af elkedler, solceller og lignende.

I øjeblikket, hvis en husholdning på en villavej oplever ubalancer, vil det nuværende elnet blive opgraderet, i form af nye kabler eller en opgraderet transformerstation.

GCFB-projektet har konkluderet, at batterier, specifikt flowbatterier, er både en billigt og teknisk godt alternativ til nuværende opgraderinger i elnettet.

Flowbatterier til undsætning

VisBlues flowbatteri er blevet testet i simulerede omgivelser, der svarer til en villavet.

Konklusionen på GCFB-projektet er, at lagring, i dette eksempel med et VisBlue flowbatteri, kan lette følgerne på et mere elektrisk samfund. Mere præcist, er det muligt at tilføje et batteri som energibuffer i forsyningsnettet og ved op- og afladning individuelt på de tre faser.

Læs mere om GCFB-projektet her

Klik her for at læse den afsluttende rapportKlik her for at læse Dansk Energis rapport