Nye standarder for grøn energi

Hos VisBlue stræber vi efter at gøre verden til et bedre sted at være. Denne vision bunder i et håb om at vores børn og fremtidige generationer får overrakt en klode der stadig er beboelig og hviler på et fundament af bæredygtige løsninger. 

For at kunne indfri dette ønske, må vi som verdensborgere tage del i en omfattende omstilling af vores energiforbrug, således at vi i takt med FN’s verdensmål kan være CO2 neutrale indenfor en overskuelig fremtid. Hvis dette mål skal nåes kræver det en handlingsorienteret omstilling til vedvarende energikilder.

Afbrænding af kul og gas skal være et foretagende som vi indenfor 10 år kigger tilbage på som en forgangen nødvendighed. I stedet må vi fokusere vores ressourcer på blandt andet sol- og vindenergi. Hos VisBlue arbejder vi for at bane vejen for denne omstilling, først og fremmest igennem vores produkt men også i høj grad igennem vores energiske tankegang, der også fremstår igennem vores udsagn; ‘energy in the flow’.  

Vi er en lille virksomhed med store ambitioner. Ikke skærpet til vores foretagende, men i særdelshed med vores forhold til hinanden. Vi forventer at være en fremtrædende international aktør inden for en kort årrække.

Ambitionen er at være en naturlig del af ethvert større boligprojekt, hvor energiregnskabet involverer vedvarende energi, såsom solceller. I Danmark har vi allerede et tæt samarbejde med utallige kommuner landet over, og vi håber at vores batteriløsning på sigt kan blive opfattet som en lige så basal del af et byggeri som eksempelvis taglægningen er i dag. 

Det lægger os meget på sinde, at bekendtgøre at vi ikke blot er interesseret i grøn omstilling for “omstillingens skyld”, men at vi er oprigtigt interesserede i at tage kunden med på en på en vej mod en grønnere verden for vores alles skyld.

Grønne investeringer kan give grønne tal på bundlinjen, og kan dermed afføde kontante besparelser. 

Ved udbredelsen af vores produkt vil boligprojekter kunne se frem til en forøgelse i udnyttelsen af deres egenproducerede energi. Dette ville ske igennem den lagringsproces der finder sted i Redox Flow batteriet, og som også ville være udslagsgivende for at bygninger, i mindre grad, er afhængige af at tilkøbe energi fra elnettet, produceret ved forbrænding af fossile brændstoffer.

Derfor er lagring af solenergi en væsentlig del af regnestykket og kan nemt være udslagsgivende for, om investeringen i solceller betaler sig - og for, om byggeriet lever op til de lovpligtige energikrav. Vores teknologi sætter nye standarder for udnyttelsen af grøn energi... og vi fortsætter udviklingen mod større effektivitet for færre penge.